May 28 2016

Úradné hodiny – odovzdávanie potvrdení

Študenti, ktorí chcú požiadať o zdravotné alebo dodatkové body na internát v zmysle Kritérií pre prideľovanie ubytovania študentom denného štúdia na STU  spolu s Dodatkom Stavebnej fakulty STU ku kritériám pre prideľovanie ubytovania študentom denného štúdia na STU môžu tak urobiť v miestnosti B1 11 na SvF STU v dňoch a časoch:

  • Pondelok, 30. máj 2016 od 9:30 do 10:00
  • Streda, 1. jún 2016 od 9:30 do 10:00
  • Štvrtok, 2. jún 2016 od 9:30 do 10:00
  • Pondelok, 6. jún 2016 od 9:30 do 10:00
  • Streda, 8. jún 2016 od 9:30 do 10:00
  • Pondelok, 13. jún 2016 od 9:30 do 10:00
  • Streda, 15. jún 2016 od 9:30 do 10:00

Vyššie uvedené dátumy platia i pre organizácie pri STU. Všetky informácie k ubytovaniu sú zverejnené na www.stuba.sk, www.svf.stuba.sk a na www.zssvf.sk. Zároveň na www.zssvf.sk/kriteriá 2016 sú podrobne rozpísané kritériá a náležitosti, ktoré je potrebné splniť vzhľadom na zápis bodového ohodnotenia.

Kontakt na členov ubytovacieho oddelenia za študentov je: ubytovanie@zssvf.sk. V prípade ak Vám z vážneho dôvodu čas úradných hodín nevyhovoval je potrebné nás kontaktovať na vyššie uvedenom e-maile. Pri prvotnej i nasledovnej komunikácii vždy odosielajte poštu na tento e-mail. Inak nevieme zaručiť odpoveď na vašu správu. Taktiež je možné pri väčšine potvrdení možné využiť podateľňu fakulty.

Všetky dokumenty budú prinesené výlučne OSOBNE a so splnenými formálnymi náležitosťami pre odovzdanie dokumentov. Všetky potvrdenia odoslané e-mailom budú bezpredmetné a nebudú akceptované.

Permanent link to this article: http://www.zssvf.sk/zbieranie2016/