May 22 2015

Zbieranie dodatkových bodov na ubytovanie pre rok 2015/2016

Študenti, ktorí chcú požiadať o zdravotné alebo dodatkové body na internát v zmysle Kritérií pre prideľovanie ubytovania študentom denného štúdia na STU  spolu s Dodatkom Stavebnej fakulty STU ku kritériám pre prideľovanie ubytovania študentom denného štúdia na STU môžu tak urobiť v miestnosti B1 11 na SvF STU v dňoch a časoch:

  • Utorok, 26. mája 2015 od 11:00 do 13:00
  • Štvrtok, 28. mája 2015 od 11:00 do 13:00
  • Pondelok, 1. júna 2015 od 9:00 do 12:00
  • Streda, 3. júna 2015 od 18:00 do 20:00
  • Piatok, 5. júna 2015 od 10:00 do 12:00

Vyššie uvedené dátumy platia i pre organizácie pri STU. Všetky informácie k ubytovaniu sú zverejnené na www.stuba.sk, www.svf.stuba.sk a na www.zssvf.sk. Zároveň na www.zssvf.sk/kriteriá 2015 sú podrobne rozpísané kritériá a náležitosti, ktoré je potrebné splniť vzhľadom na zápis bodového ohodnotenia.

Kontakt na členov ubytovacieho oddelenia za študentov je: ubytovanie@zssvf.sk. V prípade ak Vám z vážneho dôvodu čas úradných hodín nevyhovoval je potrebné nás kontaktovať na vyššie uvedenom e-maile. Pri prvotnej i nasledovnej komunikácii vždy odosielajte poštu na tento e-mail. Inak nevieme zaručiť odpoveď na vašu správu.

Všetky dokumenty budú prinesené výlučne OSOBNE a s uvedeným AIS ID študenta. Všetky potvrdenia odoslané e-mailom budú bezpredmetné a nebudú akceptované.

PDF verzia: Zbieranie dodatkových bodov.pdf

Permanent link to this article: http://www.zssvf.sk/zbieranie2015/