Return to Your Knowledge

Your Knowledge 2013

Pripravili sme pre Vás  víkend v rámci  vzdelávacieho projektu ZŠSvF s názvom Your Knowledge

12.-14. Apríla 2013

KOMPLETNÉ INFORMÁCIE O YOUR KNOWLEDGE

Podrobnejší denný rozpis Your Knowledge

Informácie o mieste konania

YK kocovce 2013+

Pod skratkou YK, budeme pre Vás pripravovať sériu prednášok a workshopov prebiehajúcich priamo na pôde Stavebnej fakulty, alebo formou výjazdových školení.

Your Knowledge

sa nebude zaoberať iba problematikou súvisiacou so stavebníctvom, bude hľadať odpovede aj na problémy rôznych technických odborov v rámci jednotlivých fakúlt STU. Prednášky aj školenia budú zamerané predovšetkým na prax a ich témy budú odpovedať na aktuálne otázky. Cieľom projektu je pomôcť, rozšíriť vedomosti študentov, na úroveň zodpovedajúcu požiadavkám dnešnej praxe na moderného absolventa technického odboru.

 

Permanent link to this article: http://www.zssvf.sk/yk/yk2013/