Your Knowledge

Your Knowledge – YK – je najdôležitejším projektom, ktoré organizuje Združenie študentov Stavebnej fakulty STU. Cieľom YK je poskytnúť členom združenia nové poznatky, oddych a šport. Teda teória + prax + zábava = Your Knowledge.

Všetky tieto tri zložky preto kombinuje v jedno, a to víkend strávený v kaštieli v Kočovciach. Navyše, vrámci projektu YK vybraným študentom zdarma poskytneme ubytovanie, stravu a lektorov, ktorí zaujmú prednáškami ale aj nezabudnuteľný víkend.

 Your Knowledge 2016

Pripravujeme i ročník pre 2016. Viac informácii okolo januára 2016.Sleduj preto naše profily na sociálnych sieťach a aj web.