Základné informácie pre študentov

Nasledovné informácie sú vyňaté s ubytovacích kritérií a poriadkov a štylizované priamo pre študentov Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave (BA)

Kto má nárok na ubytovanie?
– Každý študent denného štúdia študujúci na SvF STU, ktorý nemá trvalé bydlisko v Bratislave – mesto.

Kde môžem bývať?
– Študent SvF STU má nárok na ubytovanie na internátoch ŠD Jura Hronca (Bernolák), ŠD Dobrovičova a ŠD Mladosť podľa vyhradených kapacít.

Ako si podám žiadosť na ubytovanie?
– Žiadosť môžeš podať do 15. 7. (júla) 2015 do 23:59:59 (termín pre akad. rok 2015/16; na akad rok 2016/17 termín ešte nebol stanovený) na adrese www.ubytovanie.stuba.sk. Všetky žiadosti podané po tomto termíne, budú automaticky zaradené na koniec poradovníka.

Aké sú kritériá pre ubytovanie?
– Kritériá platné pre ubytovanie na rok 2016/2017 nájdeš na adresách www.svf.stuba.sk, www.stuba.sk. Rovnako sú pôvodné znenia uverejnené na tomto odkaze alebo priamo na tejto stránke. Kritériá pre rok 2016/2017 zatiaľ neboli zverejnené.

Aký je kontakt na ubytovaciu komisiu SvF STU?
– ubytovanie@zssvf.sk
– Ubytovacia komisia SvF STU, Radlinského 11, 810 05 Bratislava
– – Prosíme Vás, aby ste všetky otázky ohľadom ubytovania smerovali výhradne na túto adresu. Zároveň túto adresu treba pridávať aj do všetkej nasledujúcej komunikácie, inak odpoveď nemusí byť zaručená.