Return to Ubytovanie 2015

Základné informácie pre študentov

Nasledovné informácie sú vyňaté s ubytovacích kritérií a poriadkov a štylizované priamo pre študentov Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave (BA)

Kto má nárok na ubytovanie?
– Každý študent denného štúdia študujúci na SvF STU, ktorý nemá trvalé bydlisko v Bratislave – mesto.

Kde môžem bývať?
– Študent SvF STU má nárok na ubytovanie na internátoch ŠD Jura Hronca (Bernolák), ŠD Dobrovičova a ŠD Mladosť podľa vyhradených kapacít.

Ako si podám žiadosť na ubytovanie?
– Žiadosť môžeš podať do 15. 7. (júla) 2015 do 23:59:59 (termín pre akad. rok 2015/16; na akad rok 2016/17 termín ešte nebol stanovený) na adrese www.ubytovanie.stuba.sk. Všetky žiadosti podané po tomto termíne, budú automaticky zaradené na koniec poradovníka.

Aké sú kritériá pre ubytovanie?
– Kritériá platné pre ubytovanie na rok 2016/2017 nájdeš na adresách www.svf.stuba.sk, www.stuba.sk. Rovnako sú pôvodné znenia uverejnené na tomto odkaze alebo priamo na tejto stránke. Kritériá pre rok 2016/2017 zatiaľ neboli zverejnené.

Aký je kontakt na ubytovaciu komisiu SvF STU?
– ubytovanie@zssvf.sk
– Ubytovacia komisia SvF STU, Radlinského 11, 810 05 Bratislava
– – Prosíme Vás, aby ste všetky otázky ohľadom ubytovania smerovali výhradne na túto adresu. Zároveň túto adresu treba pridávať aj do všetkej nasledujúcej komunikácie, inak odpoveď nemusí byť zaručená.

Permanent link to this article: http://www.zssvf.sk/svf/ubytovanie2015/zakladne-informacie-pre-studentov/