Return to Ubytovanie 2016

Formálne náležitosti podávaných dokumentov

Každý dokument, ktorý je odovzdávaný Ubytovacej komisii SvF STU bude mať v pravom hornom rohu čitateľne napísané:

  • meno a priezvisko
  • AIS ID číslo
  • spätný kontakt (e-mail či telefón)

V prípade ak ide o viac stránkový dokument tak vyššie uvedenými údajmi je označená len prvá stana, ostatné strany sú označené len AIS ID číslom. Rovnako ak ide o viac stranový dokument tak jednotlivé strany budú pri dolnom okraji číslované.

Kopírované dokumenty budú v mierke 1:1, jednostranne, môžu byť čiernobiele. Na jednej strane sa môže nachádzať aj viac potvrdení (napr. preukazy darcu krvi).

Písomné žiadosti je potrebné adresovať na:

Ubytovacia komisia Stavebnej fakulty STU

Radlinského 11

810 05 Bratislava

a poslať poštou, prípadne odovzdať na podateľni fakulty.

Permanent link to this article: http://www.zssvf.sk/svf/ubytovanie-2016/formalne-nalezitosti-podavanych-dokumentov/