Return to Tútorstvo

Odbor PSA

Tútor PSA pre 1. až 3. krúžok:
tutorpsa1@zssvf.sk

Tútor PSA pre 4. až 7. krúžok:
tutorpsa2@zssvf.sk

Tútor PSA pre 8. až 10. krúžok:
tutorpsa3@zssvf.sk

Tútor PSA pre 11. až 13. kružok:
tutorpsa4@zssvf.sk

Tútor PSA pre 14. až 16. krúžok:
tutorpsa5@zssvf.sk

Permanent link to this article: http://www.zssvf.sk/svf/tutorstvo/odbor-psa/

1 až 3 krúžok

Tútor PSA 1 až 3 krúžok: tutorpsa1@zssvf.sk

11 až 13 krúžok

Tútor PSA 11 až 13 kružok: tutorpsa4@zssvf.sk

14 až 16 krúžok

Tútor PSA 14 až 16 krúžok: tutorpsa5@zssvf.sk

4 až 7 krúžok

Tútor PSA 4 až 7 krúžok: tutorpsa2@zssvf.sk

8 až 10 krúžok

Tútor PSA 8 až 10 krúžok: tutorpsa3@zssvf.sk