Odbor PSA

Tútor PSA pre 1. až 3. krúžok:
tutorpsa1@zssvf.sk

Tútor PSA pre 4. až 7. krúžok:
tutorpsa2@zssvf.sk

Tútor PSA pre 8. až 10. krúžok:
tutorpsa3@zssvf.sk

Tútor PSA pre 11. až 13. kružok:
tutorpsa4@zssvf.sk

Tútor PSA pre 14. až 16. krúžok:
tutorpsa5@zssvf.sk