Return to Stavebná fakulta

Tútorstvo

Ahojte prváci.

Združenie študentov Stavebnej fakulty v spolupráci s vedením Stavebnej fakulty pre vás pripravilo projekt tútorstva, ktorý sme vám spomínali pri zápisoch – projekt, ktorý je tu pre vás a ktorý vám pomôže pri vašich problémoch.

Váš pridelený tútor sa bude zaoberať vašimi podnetmi, pomáhať vám pri akýchkoľvek problémoch či už týkajúcich sa štúdia, ubytovania…

Ak máte napríklad problém v škole a chcete niečo doučiť, potrebujeme poradiť ohľadom predmetu alebo študijného programu, neváhajte a napíšte vášmu TÚTOROVI !

Chceme vám pomáhať aj pri drobnostiach a spoločne predídeme veľkým problémom. Tiež veríme, že štúdium pre vás bude jednoduchšie, ak dostanete odpovede na vaše otázky.

Hlavné ciele

  • Zvýšiť úspešnosť študentov v štúdiu
  • Zvýšiť informovanosť študentov o ich povinnostiach a právach
  • Zbierať podnety od študentov
  • Riešiť komunikačné šumy
  • Sprostredkovať doučovanie
  • Pestovať spolupatričnosť študentov k Stavebnej fakulte STU
  • Zlepšiť informovanosť študentov o mimoškolských aktivitách organizovaných fakultou, Združením študentov SvF STU

Permanent link to this article: http://www.zssvf.sk/svf/tutorstvo/

Info

Ahojte prváci. Združenie študentov Stavebnej fakulty v spolupráci s vedením Stavebnej fakulty pre vás pripravilo projekt tútorstva, ktorý sme vám spomínali pri zápisoch – projekt, ktorý je tu pre vás a ktorý vám pomôže pri vašich problémoch. Váš pridelený tútor sa bude zaoberať vašimi podnetmi, pomáhať vám pri akýchkoľvek problémoch či už týkajúcich sa štúdia, …