Projetky

Členovia združenia pracujú na rôznych projektoch – ich cieľom je

 • zastupovať študentov v správnych orgánoch univerzity a fakulty
 • vytvárať lepšie podmienky pre štúdium
 • pomáhať pri riešení problémov s pedagógmi
 • zabaviť
 • ubytovať
 • prepožičať členom svoj majetok
 • poskytnúť svojim členom výhody

Nakoľko viaceré projekty nie sú iba jednorázová záležitosť vytvorili sme tri skupiny projektov. Projekty preto rozlišujeme na:

 1. dlhodobé projekty
  • patria sem hlavne veci, ktoré vyplývajú zo stanov alebo zabezpečujú chod združenia
 2. strednodobé projekty
  • túto skupinu tvoria najmä väčšie podujatia, ktoré sa “nepripravia za týždeň”
 3. krátkodobé projekty
  • všetky ostatné – jednorazové akcie, ktoré si nevyžadujú zvlášť náročnú prípravu alebo zapojenie členov

Na jednom projekte pracuje istá skupinka ľudí – podľa náročnosti a obsiahlosti. Vždy sa tam nachádza jeden člen Rady ZŠ, ktorý robí administratívu projektu a je zaň zodpovedný a následne ďalší členovia Rady, členovia ZŠ prípadne externý spolupracovníci.

Preto ak máš záujem, môžeš sa aj ty zapojiť do väčšiny projektov a pomôcť tak zlepšiť život na Stavebnej fakulte STU v Bratislave.

Zoznam projektov aj so zaradením a stručným popisom nájdeš v podstránke.

Permanent link to this article: http://www.zssvf.sk/projetky/

Dlhodobé projekty

Strednodobé projekty

Zoznam projektov

Na tejto stránke sa nachádzajú všetky projekty, ktoré sa v združení udiali, dejú sa alebo sa budú diať. Ak ťa niektorý z nich zaujal, máš možnosť sa na ňom spolupodieľať. Ako na to, nájdeš v hlavnom menu -> kontakt -> FAQ. Zábava pre študentov spoločenské akcie Beánia stavbárov študentské párty Prvákovica Stavbárovica Hugovica turnaje Predvianočný turnaj …

Krátkodobé projekty