Mar 04 2015

INTES 2015

Študentská súťaž

Inovatívny nápad v technológiách stavieb

INTES 2015

Vedúci katedry technológie stavieb (TES) a garant študijných programov Technológia

a manažérstvo stavieb (TMS) v bakalárskom stupni a Technológia stavieb (TS) v inžinierskom

a doktorandskom stupni prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. vyhlasuje pre všetkých študentov

Stavebnej fakulty STU v Bratislave študentskú súťaž pod názvom:

Inovatívny nápad v technológiách

(INTES 2015)

Cieľom súťaže je dať príležitosť študentom prejaviť svoju kreativitu zaujímavými nápadmi

a ideami v oblasti technológie stavieb a realizovať sa vedecko-výskumnými aktivitami už

počas štúdia. Študenti, ktorí sa zapoja do súťaže, budú mať možnosť zapojenia sa do

vedecko-výskumných aktivít katedry TES, rozvinúť svoj inovatívny nápad v rámci ŠVK,

bakalárskej, resp. diplomovej práce a tí najlepší budú môcť pokračovať v doktorandskom

štúdiu, resp. ako pedagóg alebo výskumný pracovník na katedre TES po ukončení štúdia.

Najlepší 3 študenti so svojimi inovatívnymi nápadmi budú odmenení certifikátmi

a finančnou, resp. vecnou odmenou.

Študentom Stavebnej fakulty budú hromadným mailom rozposlané podrobné informácie

a štruktúra, v ktorej môžu predkladať svoje inovatívne nápady. Uzávierka inovatívnych

nápadov je 30.05.2015, vyhodnotenie prebehne začiatkom júla 2015.

Verím, že študenti využijú túto ponuku a súťaž odhalí veľakrát skryté talenty, ktoré môžu byť

prínosom pre rozvoj vedy v odbore stavebníctvo.

prof. Ing. Jozef Gašparík,. PhD.,

vedúci katedry TES a garant TMS a TS

Permanent link to this article: http://www.zssvf.sk/intes-2015/

Feb 25 2015

Stavbárovica 2015

Stavbárovica 2015

VSTUPNÉ
– na mieste
– člen ZŠ (po preukázaní sa platným preukazom) 1€
– ostatní 2€

HUDBA
Dj Fuzz

DOPRAVA
Bernolák – pešo 500 metrov
Dobrovička – pešo 1,8 km / bus 78, el. 4 a 9
Mladosť – bus 31, 39

AKCIA na drinky
Vodka 1€
Hruška 1,2€
Morgan 2€
pivo 1,5€

Sprievodný program – stavbársky trojboj. Miesto na sedenie v boxoch je obmedzené.

Permanent link to this article: http://www.zssvf.sk/stavbarovica-2015/

Feb 23 2015

Kandidáti na senátorov pre obdobie 2015 – 2019

Kandidáti do ŠČ AS SvF STU BA 2015 Kandidáti do ŠČ AS SvF STU BA 2015_1 Kandidáti do ŠČ AS SvF STU BA 2015_2 Kandidáti do ŠČ AS SvF STU BA 2015_3 Kandidáti do ŠČ AS SvF STU BA 2015_4 Kandidáti do ŠČ AS SvF STU BA 2015_5 Kandidáti do ŠČ AS SvF STU BA 2015_6

Voľby so ŠČ AS SvF STU BA 2015 rozpis

Permanent link to this article: http://www.zssvf.sk/kandidati-na-senatorov-pre-obdobie-2015-2019/

Feb 16 2015

Riadne voľby do Študentskej časti Akademického senátu Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Voľby so ŠČ AS SvF STU BA 2015

 

Permanent link to this article: http://www.zssvf.sk/riadne-volby-do-studentskej-casti-akademickeho-senatu-stavebnej-fakulty-slovenskej-technickej-univerzity-v-bratislave/

Jan 27 2015

13. reprezentačný ples Stavebnej fakulty STU

10915355_1049574915058462_7107161568363772685_n

 

13. reprezentačný ples Stavebnej fakulty STU

dňa 6. februára  2015 od 19.00 h., Hotel Bratislava,
Seberíniho 9

Cena zlosovateľnej vstupenky na ples je 60.-EUR /osoba

Cena zlosovateľnej vstupenky pre študentov 25 EUR/osoba,

Cena zlosovateľnej vstupenky pre doktorandov 30 EUR/osoba

v hotovosti:

Stavebná fakulta STU, Radlinského 11, 810 05 Bratislava
Mgr. Valéria Kocianová, 3. posch.,  tel. 02/59 274 708
denne od 9.00 – 11.00, od 13.00 -15.00
e-mail: valeria.kocianova@stuba.sk

alebo bankovým prevodom:

číslo účtu: Tatra banka, a.s. Bratislava, 2625545659 /1100
v.s.: 07022014
správa pre prijímateľa : meno, resp. názov firmy
(zaslať, alebo priniesť so sebou kópiu o uhradení platby bankovým prevodom)

Pri osobnej platbe k dispozícii nákres zasadacieho poriadku v Kongresovej sále a v Metropolitan Grill Hotela Bratislava.

————————————–

PROGRAM: slávnostné otvorenie plesu s výzvou do úvodného tanca, mladí majstri sveta v akrobatickom rock and rolle, do tanca hrá skupina Happy Sound, spieva Michaela Merklová, k dobrej nálade prispeje Ľudová hudba Jána Stupku

… polnočná tombola

… a najmä dobrá nálada!

SLÁVNOSTNÉ MENU:  welcome drink, plesová večera formou rautu, dezerty, polnočný studený bufet

Príjemnú zábavu vám želajú usporiadatelia!

http://www.svf.stuba.sk/

Permanent link to this article: http://www.zssvf.sk/13-reprezentacny-ples-stavebnej-fakulty-stu/