Return to O Združení

Výjazdové zasadnutie organizácií STU

Zasadnutie začína za

Miesto pobytu: Kočovce

Termín: 10. – 12. jún 2016

Permanent link to this article: http://www.zssvf.sk/o-zdruzeni/vyjazdove-zasadnutie-organizacii-stu/