Return to O Združení

Kto sme, čo robíme

Sme…

Združenie študentov Stavebnej fakulty STU BA založené od 15. októbra 2009 ako občianskej združenie. Naim hlavným účelom je združovať a zastupovať študentov, hájiť ich záujmy a pripravovať pre nich akcie na pôde Stavebnej fakulty STU.

Tvoria nás…

 • riadny členovia
  • všetci, ktorí si podali písomnú žiadosť alebo sa zúčastnili riadnej členskej schôdze
 • čestní členovia
  • tí, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o rozvoj združenia

Členíme sa ešte na…

Riadny členovia sa ďalej v organizačnej štruktúre združenia zaraďujú medzi

 • členov združenia zastúpeních v Členskej schôdzi – najvyššieho orgánu ZŠ
 • členov Rady združenia – výkonného orgánu ZŠ
 • členov Predsedníctva združenia – štatutárneho orgánu ZŠ
 • členov Dozornej rady združenia – dozorného orgánu ZŠ

Pracujeme a spolupodielame sa na…

 • vlastných akciách / podujatiach
  • študentské zábavy – Prvákovica, Stavbárovica, Hugovica, …
  • spoločenské udalosti – Beánia stavbárov
  • vzdelávaco-oddychové podujatia – Your Knowledge, Dvojbodka pred semestrom, Bodka za semestrom , …
  • turnaje a súťaže pre oddych – Turnaj na Dobrovičke, Ping-pongový turnaj, Beh po schodoch
 • spolupracujeme s fakultou a inými organizáciami / združeniami
  • Anonymné hodnotenie pedagogického procesu – AHPP
  • Študentská kvapka krvi
  • AZU

Nájdete nás aj na

 • podujatiach, kde sa zúčastňuje SvF STU a zastupujú ju študenti
  • CONECO
  • Profesia Days
  • Gaudeamus, VAPAC
 • zastupiteľských orgánoch študentov a iných združeniach
  • Akademický senát SvF STU – AS SvF STU
  • Akademický senát STU – AS STU
  • Študentská rada vysokých škôl – ŠRVŠ
  • Konferencia stavebných fakúlt – KOSTAF

Medzi naše úlohy patrí aj

 • navrhovať študentov na odcenenie dekanom
 • organizácia volieb do AS SvF STU, AS STU, ŠRVŠ, ap.

Pracujeme …

formou projektov. Každá naša aktivita súvisí s istým projektom. Máme projekty dlhodobé, strednodobé a krátkodobé. Do projektu sa môže rozhodnúť zapojiť ktokoľvek. Dôležité je, aby osoba spolupodielajúca sa na projekte sa stala členom združenia, aby mohla byť odmenená za prácu.
Preto ak sa

Chceš sa stať členom Združenia študentov SvF STU!? …

Navštív nás počas úradných hodín v miestnosti B1 11 alebo nás kontaktuj na b111@zssvf.sk.

Výhody riadneho člena

 • prepožičiavať majetok a vybavenie združenia
 • obracať sa na orgány združenia s podnetmi, požiadať ich o názor alebo stanovisko
 • prednosť pri výbere študentov do projektov, kde je obmedzená kapacita (najmä Your Knowledge)
 • získať až 25 bodov na internát formou odmien za úspešné plnenie projektov (v súlade s pravidlami a kritériami pre ubytovanie)
 • automatické zľavy na podujatiach organizovaných ZŠ
 • využívať ostatné zľavy a benefity súvisiace s členstvom (najmä projekty určené výlučne pre členov Združenia)

Výhody člena Rady

 • využívať majetok a vybavenie združenia
 • priamo byť informovaný a ovplyvňovať dianie na fakulte
 • tvoriť nové alebo viesť už prebiehajúce projekty
 • prednosť pri výbere do projektov, kde je obmedzená kapacita, avšak iba do istého pomeru v závislosti od druhu projektu
 • účasť na výjazdových zasadnutiach
 • získať až 75 bodov na internát formou odmien za úspešné plnenie projektov (v súlade s pravidlami a kritériami pre ubytovanie)
 • voľný vstup na podujatia organizovaných ZŠ aj po ukončení činnosti v Rade

Viac informácii…

 • o štruktúre združenia, právomociach a povinnostiach jednotlivých orgánov
  • Stanovy Združenia študentov
 • o projektoch združenia

Permanent link to this article: http://www.zssvf.sk/o-zdruzeni/oddelenia/