Novinky

Permanent link to this article: http://www.zssvf.sk/noviny/

ASB GALA 2014

Dekan Stavebnej fakulty STU v nominácii na ocenenie – ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva 2014 Aj v tomto roku organizuje vydavateľstvo JAGA odovzdávanie výročných ocenení mesačníka ASB/architektúra-stavebníctvo-biznis. Do užšej nominácie v kategórii ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva 2014, o ktorej rozhodla nominačná komisia, bol vybraný aj dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave prof. Alojz Kopáčik. …