Jun 19 2017

Harmonogram ubytovania 2017/2018

 • Máj 2017 – zverejnenie kritérií a dodatkov
 • 20. jún 2017, 12:00 – odovzdávanie dokumentácie pre zápis dodatkových bodov do rúk UK SvF STU prostredníctvom podateľne fakulty
 • približne 15. jún 2017 – spustenie ubytovacieho systému na nasledujúci akademický rok
 • prenechávanie izieb (1. kolo)
  • 15. jún 2017 o 00:00:00 začiatok kola
  • 30. jún 2017 o 23:59:59 koniec kola
   • Upozorňujeme, že študenti končiaci Ing. štúdium, môžu prísť o možnosť prenechať izbu v okamihu, keď sa im do AIS zapíše posledný zápis z obhajob
  • Prebieha spracovanie podaných žiadostí o zápis 
 • rezervácia izieb (2. kolo)
  • 1. júl 2017 o 00:00:00 začiatok kola
  • 15. júl 2017 o 23:59:59 koniec podávania žiadostí (neplatí pre budúcich prvákov)
   • Zapisovanie dodatkových bodov na internát do systému (do 15.7.2017)
  • 25. júl 2017 prideľovanie ubytovania podľa poradovníka
   • ubytovanie bude pridelené približne prvým približne 700 študentom v poradovníku
  • 31. júl 2017 o 23:59:59 koniec kola
 • prideľovanie ubytovania
  • 1. august 2017 schvaľovanie rezervácií
  • 15. august 2017 je termín splatnosti čiastky za prvé dva mesiace ubytovania – platba na účte ŠD jednoznačne identifikovaná (správny variabilný symbol), inak bude ubytovanie nenávratne zrušené na celý akademický rok
 • rezervácia izieb prvákov (3. kolo) sa na SvF STU z technických a administračných dôvodov neprebieha
 • 4. kolo
  • 18. august 2017 postupné prideľovanie ubytovania podľa poradovníka (za miesta študentov, ktorí nezaplatili v stanovenom termíne za ubytovanie)
   • upozorňujeme študentov, že vrámci pridelenia ubytovania v 4. kole, máte 5 kalendárnych dní na rezerváciu izby, a od schválenia rezervácie (prebehne okamžite) 5 kalendárnych dní na to, aby platba za prvé dva mesiace bola na účte ŠD jednoznačne identifikovaná, inak bude ubytovanie nenávratne zrušené na celý akademický rok
  • 23. august 2017 23:59:59 podávanie žiadostí pre novo nastupujúcich prvákov Bc. štúdia /prvé kolo/ (garancia pridelenia ubytovania vrámci SvF)
  • 24. august 2017 pridelenie ubytovania prvákom Bc. a rezervácia izieb
  • 26. august 2017 23:59:59 podávanie žiadostí pre novo nastupujúcich prvákov Ing. štúdia, ktorí ešte neštudovali na STU /prvé kolo/
   • pokračujúci študenti SvF STU z Bc. na Ing. stupeň patria medzi “bežných” študentov, teda ubytovanie dostávajú podľa poradovníka
  • 27. august 2017 pridelenie ubytovania prvákom Ing. a rezervácia izieb
  • 28. august 2017 prideľovanie ubytovania  podľa poradovníka  ubytovanie bude pridelené do naplnenia 1025 miest z celkového počtu 1111
  • predbežne 18. september 2017 prideľovanie ubytovania do naplnenia kapacity podľa poradovníka – ubytovanie bude mať tento rok pridelené celkovo 1111 študentov
  • 1. október 2017 prideľovanie ubytovania preberá správa ŠDaJ STU

Permanent link to this article: http://www.zssvf.sk/harmonogram-ubytovania-2017/