May 29 2016

Harmonogram ubytovania 2016/2017

Aktualizované 5. august 2016 22:00

Ubytovacia komisia SvF oznamuje nasledujúci harmonogram prideľovania ubytovania pre akad. rok 2016/2017 platný pre študentov na SvF STU

 • Apríl / máj 2016 – zverejnenie kritérií a dodatkov
 • koniec mája 2016 – 17. jún 2016 – odovzdávanie dokumentácie pre zápis dodatkových bodov do rúk UK SvF STU podľa príslušného harmonogramu a kritérií
 • približne 15. jún 2016 – spustenie ubytovacieho systému na nasledujúci akademický rok
 • prenechávanie izieb (1. kolo)
  • 15. jún 2016 o 00:00:00 začiatok kola
  • 30. jún 2016 o 23:59:59 koniec kola
   • Upozorňujeme, že študenti končiaci Ing. štúdium, môžu prísť o možnosť prenechať izbu v okamihu, keď sa im do AIS zapíše posledný zápis z obhajob (13. – 17. jún 2016)
 • rezervácia izieb (2. kolo)
  • 1. júl 2016 o 00:00:00 začiatok kola
  • 15. júl 2016 o 23:59:59 koniec podávania žiadostí (neplatí pre budúcich prvákov)
  • 1. – 20. júl 2016 prideľovanie a zapisovanie dodatkových bodov na internát do systému
  • 25. júl 2016 prideľovanie ubytovania podľa poradovníka
   • ubytovanie bude pridelené približne prvým 600 – 750 študentom v poradovníku
  • 31. júl 2016 o 23:59:59 koniec kola
 • prideľovanie ubytovania
  • 1. august 2016 schvaľovanie rezervácií
  • 15. august 2016 je termín splatnosti čiastky za prvé dva mesiace ubytovania – platba na účte ŠD jednoznačne identifikovaná (správny variabilný symbol), inak bude ubytovanie nenávratne zrušené na celý akademický rok
 • rezervácia izieb prvákov (3. kolo) sa na SvF STU z technických a prevádzkových dôvodov vynecháva
 • 4. kolo
  • 18. august 2016 postupné prideľovanie ubytovania podľa poradovníka (za miesta študentov, ktorí nezaplatili v stanovenom termíne za ubytovanie)
   • upozorňujeme študentov, že vrámci pridelenia ubytovania v 4. kole, máte 5 kalendárnych dní na rezerváciu izby, a od schválenia rezervácie (prebehne okamžite) 5 kalendárnych dní na to, aby platba za prvé dva mesiace bola na účte ŠD jednoznačne identifikovaná, inak bude ubytovanie nenávratne zrušené na celý akademický rok
  • orientačne 21. 24. august 2016 23:59:59 podávanie žiadostí pre novo nastupujúcich prvákov Bc. štúdia /prvé kolo/ (garancia pridelenia ubytovania vrámci SvF)
  • orientačne 22. 25. august 2016 pridelenie ubytovania prvákom Bc. a rezervácia izieb
  • orientačne 26. 29. august 2016 23:59:59 podávanie žiadostí pre novo nastupujúcich prvákov Ing. štúdia, ktorí ešte neštudovali na STU /prvé kolo/
   • pokračujúci študenti SvF STU z Bc. na Ing. stupeň patria medzi “bežných” študentov, teda ubytovanie dostávajú podľa poradovníka
  • orientačne 27. 30. august 2016 pridelenie ubytovania prvákom Ing. a rezervácia izieb
  • orientačne 29. 30. august 2016 prideľovanie ubytovania  podľa poradovníka  ubytovanie bude pridelené do naplnenia 1150 miest z celkového počtu 1189
  • predbežne 18. september 2016 prideľovanie ubytovania do naplnenia kapacity podľa poradovníka – ubytovanie bude mať tento rok pridelené celkovo 1189 študentov
  • 1. október 2016 prideľovanie ubytovania preberá správa ŠDaJ STU

Všetky otázky ohľadom ubytovania smeruje na e-mail ubytovanie@zssvf.sk. UK SvF STU požaduje, aby ste pri konverzácií používali možnosť “odpovedať všetkým” alebo manuálne pridávali tento e-mail do zoznamu osôb, ktorým je email doručený. E-maily, ktoré prídu mimo tohoto aliasu sa často strácajú v SPAM filtroch, resp. padajú v zobrazení v poštovej schránke. Využívajte preto “odpovedať všetkým” a celý proces urýchlite 😉

Permanent link to this article: http://www.zssvf.sk/harmonogram-ubytovania-2016/