Jun 11 2015

Harmonogram ubytovania 2015/2016

Aktualizované 1. august 2015 23:00, 12. August 2015 7:00

Ubytovacia komisia SvF oznamuje nasledujúci harmonogram prideľovania ubytovania pre akad. rok 2015/2016 platný pre študentov na SvF STU

 • Apríl / máj 2015 – zverejnenie kritérií a dodatkov
 • koniec mája 2015 – 16. jún 2015 – odovzdávanie dokumentácie pre zápis dodatkových bodov do rúk UK SvF STU podľa príslušného harmonogramu a kritérií
 • približne 12. jún 2015 – spustenie ubytovacieho systému na nasledujúci akademický rok
 • prenechávanie izieb (1. kolo)
  • 15. jún 2015 o 00:00:00 začiatok kola
  • 30. jún 2015 o 23:59:59 koniec kola
   • Upozorňujeme, že študenti končiaci Ing. štúdium, prídu o možnosť prenechať izbu v okamihu, keď sa im do AIS zapíše posledný zápis z obhajob (16. – 18. jún 2015)
 • rezervácia izieb (2. kolo)
  • 1. júl 2015 o 00:00:00 začiatok kola
  • 15. júl 2015 o 23:59:59 koniec podávania žiadostí (neplatí pre budúcich prvákov)
  • 16. – 26. júl 2015 prideľovanie a zapisovanie dodatkových bodov na internát do systému
  • 31. júl 2015 o 23:59:59 koniec kola
 • prideľovanie ubytovania
  • 1. august 2015 prideľovanie ubytovania podľa poradovníka
   • ubytovanie bude pridelené približne prvým 500 – 550 študentom v poradovníku
  • 15. august 2015 je termín splatnosti čiastky za prvé dva mesiace ubytovania – platba na účte ŠD jednoznačne identifikovaná (správny variabilný symbol), inak bude ubytovanie nenávratne zrušené na celý akademický rok
 • rezervácia izieb prvákov (3. kolo) sa na SvF STU z technických a prevádzkových dôvodov vynecháva
 • 4. kolo
  • 10. 15.17. august 2015 postupné prideľovanie ubytovania podľa poradovníka (za miesta študentov, ktorí nezaplatili v stanovenom termíne za ubytovanie)
   • upozorňujeme študentov, že vrámci pridelenia ubytovania v 4. kole, máte 5 kalendárnych dní na rezerváciu izby, a od schválenia rezervácie (prebehne okamžite) 5 kalendárnych dní na to, aby platba za prvé dva mesiace bola na účte ŠD jednoznačne identifikovaná, inak bude ubytovanie nenávratne zrušené na celý akademický rok
  • 22. august 2015 23:59:59 podávanie žiadostí pre novo nastupujúcich prvákov Bc. štúdia /prvé kolo/ (garancia pridelenia ubytovania vrámci SvF)
  • 23. august 2015 pridelenie ubytovania prvákom Bc. a rezervácia izieb
  • 27. august 2015 23:59:59 podávanie žiadostí pre novo nastupujúcich prvákov Ing. štúdia, ktorí ešte neštudovali na STU /prvé kolo/
   • pokračujúci študenti SvF STU z Bc. na Ing. stupeň patria medzi “bežných” študentov, teda ubytovanie dostávajú podľa poradovníka
  • 28. august 2015 pridelenie ubytovania prvákom Ing. a rezervácia izieb
  • 29. august 2015 prideľovanie ubytovania do naplnenia kapacity podľa poradovníka – termín sa presúva na neurčito (september) – ubytovanie bude pridelené 200 – 350 študentom v závislosti od počtu žiadostí o ubytovanie od prvákov.
  • predbežne 19. september 2015 12:00:00 podávanie žiadostí pre novo nastupujúcich prvákov Bc. a Ing. štúdia /druhé kolo/ (garancia pridelenia ubytovania vrámci SvF)
  • predbežne 20. september 2015 prideľovanie ubytovania do naplnenia kapacity podľa poradovníka – ubytovanie bude mať tento rok pridelené celkovo 1278 študentov
  • 1. október 2015 prideľovanie ubytovania preberá správa ŠD a J STU

Všetky otázky ohľadom ubytovania smeruje na e-mail ubytovanie@zssvf.sk. UK SvF STU požaduje, aby ste pri konverzácií používali možnosť “odpovedať všetkým” alebo manuálne pridávali tento e-mail do zoznamu osôb, ktorým je email doručený. E-maily, ktoré prídu mimo tohoto aliasu považuje UK SvF STU za nedoručené.

Študenti, ktorí mali v pláne zahraničný študijný pobyt, ale nakoniec naň nenastupujú (zimný semester) alebo odchádzajú len na letný semester a ešte nemajú pridelené ubytovanie nech bezodkladne kontaktujú Ubytovaciu komisiu SvF STU na vyššie uvedenom e-maili (okrem tých, ktorí už kontaktovali UK v uplynulých dňoch). V opačnom prípade títo študenti nebudú mať pridelené ubytovanie.

Permanent link to this article: http://www.zssvf.sk/harmonogram-ubytovania-2015/