May 26 2015

Blokácia izieb 2015/2016

Vzhľadom na pokračujúce rekonštrukčné práce na internátoch ŠD Jura Hronca a ŠD Mladosť budú izby blokované nasledovne.

Študenti bývajúci na ŠD Juha Hronca, blok A, izby číslo 9, 10, 11, 12 po všetkých poschodiach budú blokované. Náhradu za izbu nedostanú, je na študentoch aby si v prvom kole vrámci prenechania izby, prípadne až v druhom kole zvolili izbu.

Študenti bývajúci na ŠD Mladosť, bývajúci na blokoch B3 a B4 budú mať vlastné izby blokované pre prvé kolo. Avšak pred druhým kolom im bude pridelená izba na iných blokoch.

Rekonštrukčné práce na celé bloky u oboch internátoch sa predpokladajú na nasledovné dva roky.

Permanent link to this article: http://www.zssvf.sk/blokacia-izieb/

%d bloggers like this: