Kurz v module cestmajster CES

Slovenská cestná spoločnosť v spolupráci aj so Stavebnou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pripravuje kurz v module cestmajster (CES) v rámci celoživotného ďalšieho vzdelávania v neakreditovanom vzdelávacom programe cestné staviteľstvo a hospodárstvo (CSH). Kurz sa bude konať dňa 31.1.2017 od 9,00 Čítaj ďalej …